Een zekerheid

Het ene woord: waarom?
je roept het alle dagen,
waarin je 't licht niet ziet
door zoveel bange vragen.
Je weet dat God er is,
dat Hij je troost wil geven,
maar vaak is het zo stil,
zo eenzaam in je leven.

  Het ene woord: waarom?
schreeuw je soms luid naar boven
in dagen van verdriet,
als't zwaar is te geloven
in 'n liefdevolle God,
die kent je vele zorgen,
een Trooster die je schraagt
vandaag en ook weer morgen.

Het ene woord: waarom?
dat hoort zo bij het leven.
Het is naast vreugd en smart
tot één patroon verweven.
Maar God geeft kracht naar kruis,
Hij zal je veilig leiden
en elke dag voor jou
in 's levens loopgraaf strijden!

Het ene woord: waarom?
zal eens gewis verdwijnen.
Er komt een nieuwe dag,
waarin de zon blijft schijnen.
Dan mag je die je mist
in heerlijkheid aanschouwen
en op die zekerheid,
blijf daar maar op vertrouwen!

Frits Deubel

home