Afscheid nemen


Afscheid nemen doet zo'n pijn.
Je moet velen achterlaten,
die je lief en dierbaar zijn
en zo dikwijls naast je zaten,
die je met intense vreugd
en met moedertrots omarmde,
door een kus, een liefdeblijk
sterkte, troostte en verwarmde.

Afscheid nemen doet zo'n pijn.
Je zou heel veel willen zeggen,
iets vol liefde en geduld
in de kinderharten leggen
en je denkt haast ieder uur
dat je eig'lijk niet kunt scheiden,
trots 't gevoel dat God je ziel
zachtjes naar Hem toe wil leiden.

Afscheid nemen doet zo'n pijn,
maar de aankomst zal verblijden.

Daar wacht Hij, die jou een plaats
in Zijn hemel wil bereiden.
Laat maar los wat je hier bindt,
je zult straks in 't licht ontwaken.
Wat je daar aan schoonheid ziet
zal je zielsgelukkig maken!

Frits Deubel

home