Voor ons bruidspaar

Lieve bruid en bruidegom,
maak er iets bijzonders van!
Laat je vrienden maar goed weten
hoe een huw'lijk wezen kan!
Buig je maar eens voor elkander,
geef het schoonst wat er bestaat
en je zult het echt ervaren
dat je bootje nooit vergaat!

't Kan soms stormen op de golven
en dan deint je scheepje mee
op de wilde, woeste baren
van je wijde huw'lijkszee.
Maar met wederzijdse achting
kom je altijd weer aan wal.
't Is de liefde tot elkander
die je bootje sturen zal.

Heb vertrouwen in de toekomst,
maak van elke dag een feest,
zodat je weer 's avonds uitroept:
 "deze dag is mooi geweest!"
Blijf zo in de trouw verbonden
als een blij, gelukkig paar,
waarvan iedereen zal roepen:
"Kijk, die horen bij elkaar!"

Frits Deubel

home