Aswoensdag


Een kruis van wat gewijde as,
door priesterhanden neergeschreven
als teken van vergank'lijkheid
en het onsterfelijke leven.
Kortstondig is het aards bestaan,
wat stof is zal tot stof verteren
en deze stille priesterdaad
wil ons dit deze woensdag leren.

Een kruis van wat gewijde as,
door takken van de palm verkregen,
na vastenavond het symbool
dat ons herinnert aan de zegen,
toen onze God ons eenmaal riep
de weg te gaan naar eeuwig leven.
Hij, die eens aard en hemel schiep,
wil ons Zijn hemelwoning geven.

Een kruis van wat gewijde as.
Hoe kort is wat wij hier aanschouwen
en hoe bestendig is het huis
waaraan wij in dit heden bouwen.
Besef toch dat dit kruis van as
ons duidelijk wil laten merken
hoe tijdelijk de reis slechts is.
Wij zullen aan de toekomst werken!

Frits Deubel

home