Dag van de zorg


Dat ene woordje "naastenliefde",
het is ons door de Heer geleerd,
de zorg die wij de ander bieden,
wanneer Gods wezen ons regeert.
Verpleegsters, helpenden, verzorgsters,
te dienen is je niets te veel
en door die vriendelijke aandacht
krijgt iedereen een kost'lijk deel!

Wat kan een mens voor je beteek'nen,
die handelt naar het eigen hart,
die sterkt, bemoedigt in de dagen
dat je bedolven wordt door smart.
En altijd is er weer vertroosting,
want ware liefde kent geen grens,
vervult voor ouderen Gods opdracht:
betrokken zijn bij ieder mens!

Bedankt voor alle goede zorgen,
voor alles wat zo diep verblijdt,
wat jullie, brengers van die vreugde,
in 't eigen hart geluk bereidt.
De Heer sprak eens de schone woorden:
Wat je één Mijner minsten deed,
 dat heb je aan Mijzelf gegeven.
Die weldaad "naastenliefde" heet!

Frits Deubel

home