God is nabij!


In mijn wanhoop roep ik U!
God, ik voel mij vaak verloren.
Als er wonderen bestaan,
laat Uw stem dan nog eens horen,
zomaar, midden op de dag
en in smartelijke uren,
waarin iedere minuut
dikwijls dagenlang kan duren!

Lieve kind, Ik ken de zorg
van jezelf en voor je kind'ren
en Ik neem graag alles af,
alles wat je kan verhind'ren
om weer even blij te zijn
ondanks duizenden gedachten
van bezorgdheid en verdriet,
in die eindeloze nachten.

Wees maar stil, Ik ben voor jou
en je kinderen een Vader.
Al begrijpen ze Mij niet,
Ik kom toch wel tot hen nader!
Echt, Ik trek wel met ze mee,
welke wegen ze ook kiezen
en al zien ze Mij niet staan,
'k zal ze nooit uit 't oog verliezen!

 Ga maar zo gerust je weg.
Blijf slechts stil, Ik zal wel strijden
en aan 't einde van de reis
jou Mijn hemel binnenleiden.
Dan is ied're nacht voorbij,
elke pijn voorgoed geleden,
is je laatste traan gedroogd
en je laatste strijd gestreden!

Frits Deubel

home