Goede morgen!

Goede morgen, lieve Jezus,
alles is vandaag voor U!
Schoon, de dag zo te beginnen,
in een wereld zoals nu!
 Ach, misschien met and're woorden,
maar dezelfde inhoud geeft
steeds de innerlijke blijdschap
dat je hart met Jezus leeft.

't Zijn de woorden van een moeder
die helaas gestorven is
en haar nog te vroege heengaan
blijft voor velen een gemis,
maar de kracht van deze regel
geeft een ongekende gloed.
't Is door deze simp'le woorden,
dat je Jezus blij ontmoet!

Goede morgen, lieve Jezus,
alles is vandaag voor U!
Heb je nooit zoiets gebeden,
doe dat dan eens hardop nú!
Zo wordt ook vandaag een feestdag,
want je vangt met Jezus aan
en niets is er meer van waarde
dan met Hem je weg te gaan!

Frits Deubel

home