Doop


Als een geest'lijk mens geboren,
van een oude last bevrijd,
door de kinderdoop bevestigd,
werd jij zeeg'nend ingewijd
in een nieuw, onsterf'lijk leven:
het geheimenis van Hem
die jou opnam in Zijn liefde
en je riep met zachte stem.

Erfzonden zijn afgewassen
en je kleed van smetten vrij.
Je kunt in Gods waarheid leven,
Zijn bescherming blijft nabij!
Door de doop werd je een christen,
die naar Gods gebod zal gaan
en je mag Zijn wezen dragend,
Hem ter eer in 't leven staan.

Aaltje Sieuwke, 't is de Heiland
die jouw ziel getrokken heeft.
Door de zonden af te wassen
Hij je duizend kansen geeft.
Laat je leven als een bloem zijn,
als een planting, God ter eer.
Ook al zul je dan eens dwalen,
je keert altijd tot Hem weer!

Frits Deubel

home