Een nieuw begin


Er wordt een nieuw begin gemaakt.
Een nieuwe dag gaat gloren.
Er wordt iets moois, iets teers gevormd,
een blij gevoel geboren.
Twee mensen maken saam een start
in kinderlijk geloven
en lopen veilig hand in hand
omhoog, naar 't licht van boven.

Gewezen door Gods wijze raad
kwam het geluk plots nader.
Het schonk haar weer een echtgenoot
en kinderen een vader.
Gods wegen zijn zo wonderbaar.
Laat Hem maar waken, zorgen,
dan daagt na elke duisternis
toch telkens weer een morgen.

Nu gaan ze samen blij op weg,
trotserend storm en regen.
Het wordt een feestelijke tocht
met Vaders rijke zegen!
Hij gaat vooraan, zij volgen stil,
hun handen in de Zijne.
Er wacht een nieuw en blij begin.
Het zonlicht gaat weer schijnen!

Frits Deubel

home