Moeders


Ze zijn de stille krachten,
al zie je't ze niet aan,
die dagen of zelfs nachten
gereed tot helpen staan.
Ze vragen niets, ze geven
met onbevangenheid
en al hun daden doen ze
in onbaatzuchtigheid.

Ze werken zoveel dagen
als ieder jaar bevat
en hebben nooit eens opslag
of bonussen gehad.
Ze dragen dikwijls lasten,
voor mensen veel te zwaar
en is iets zelfs onmoog'lijk,
zij krijgen't voor elkaar!

Zo'n moeder wil ik nu eens
bedanken deze dag,
waarop ik haar gewoonweg
van harte zeggen mag:
Jij bent door al je liefde
mijn allergrootste fan.
'k Ben altijd blij nog dat ik
van jou een dochter ben!

Frits Deubel

home