Een moeder


Een moeder kun je nooit missen,
zij is de spil van 't gezin.
Ze troost, beschermt en vertroetelt,
ze is het eind en 't begin.
Wanneer je amper kunt spreken,
kan zij je duid'lijk verstaan
en ben je de weg verloren,
wijst zij wel hoe je moet gaan.

Een moeder kan nimmer rusten,
moe zijn komt niet bij haar voor.
Zelfs als ze op is van zorgen,
loopt ze nog welgemoed door
en als een ziekbed haar kluistert,
dan voel je pas wat ze deed:
haar kind'ren liefdevol bijstaan
en steunen bij al hun leed.

Moeder, je bent echt onmisbaar!
Wij allen staan om jou heen,
de groten en ook de kleinen
laten jou echt niet alleen!
Zoals jij ons hebt gedragen,
dragen wij jou door de nacht.
De strijd die jij hebt te strijden,
wordt door ons samen volbracht!

Frits Deubel

home