Stil


Het is zo stil geworden,
zo angstig om je heen
en al je vele zorgen
draag je welhaast alleen.
Die eens je vrienden waren,
daar hoor je niets meer van
en vaak vraag je vertwijfeld
hoe dit nu zomaar kan.

Het is zo stil geworden,
want niemand heeft nog zin
jouw lang verhaal te lezen
en dan vanaf 't begin,
om eens heel goed te luist'ren
en wellicht zonder raad,
je toch nog iets te zeggen
waardoor het beter gaat.

Het is zo stil geworden.
Je voelt je echt alleen.
Maar, vriend, kijk in die stilte
eens even om je heen.
Al heb je er nog één slechts
die met je denkt en bidt,
verheug je daar dan over.
Dat is een rijk bezit!

Frits Deubel

home