Een steuntje


Een steuntje in je rug,
een duwtje iets naar voren,
om wat bemoedigends
aan jou te laten horen.
Ik weet gerust wel wat,
maar niet hoe het te zeggen,
om een bijzonder woord
stil bij je neer te leggen.

Een steuntje in je rug,
een zetje iets naar boven,
zodat je even weer
in 't goede kunt geloven.
Misschien dat dit gedicht
een woordje aan kan reiken,
waardoor een zonnestraal
de duisternis laat wijken.

Een steuntje in je rug,
ik wil het je graag geven,
om jou te laten zien
mijn diepe medeleven,
want samen vechten helpt
veel meer dan eenzaam strijden.
Zo'n enkel steuntje geeft
verlichting in het lijden!

Frits Deubel

home