Pasen


Weet je wel dat Jezus
ook voor jou is opgestaan
en dat hemeldeuren
daardoor open zijn gegaan?
Hij heeft laten weten
door die allergrootste daad
dat geen leed of sterven
't leven Gods te boven gaat!

Weet  je wel dat Jezus
ook voor jou Zijn leven gaf
en als Triomfator
opstond uit het kille graf,
om aan jou te tonen
dat de dood zijn macht verliest,
als je vastberaden
voor je God en Helper kiest?

Weet je wel dat Jezus,
die eens overwonnen heeft,
zegt dat Hij ook heden
als jouw Zaligmaker leeft?
Wil je met Hem sterven,
krijg je kracht om op te staan,
zul je door Zijn offer
eens verblijd ten hemel gaan!

Frits Deubel

home