Strijd

Er wordt veel afgestreden,
geworsteld en geleden
en altijd gaat het door.
Er klinken zoveel wensen
van diepbedroefde mensen
in een bewogen koor.

En ik sta handenwringend,
roep smekend en dan dringend
bij al dat naam'loos leed:
Mijn God, hoe kan ik helpen,
de stromen bloed nog stelpen
en wissen al het zweet?

 Er is veel afgegeven
door hen die niet meer leven
en stierven in de nacht.
Maar God zal ze vergaren
en die verscheurde aren
een rijke oogstdag wacht!

Frits Deubel

home