Vader

Hoor je wel die zachte stem,
recht vanuit de hoge?
Zie je ook die twinkeling
in Zijn vaderogen?
Als je zo dicht bij Hem leeft,
hoef je niets te vrezen,
kun je zelfs wat Hij je zegt
in Zijn ogen lezen.

'k Weet wel, echt niet elke dag
kun je Hem begroeten
of door al je tranen heen
stilletjes ontmoeten,
maar soms, door een klein gebaar,
hoor je Hem iets zeggen
en dan kun je al je zorg
in Zijn handen leggen.

Frits Deubel

home