Overgave


Dagen, nachten kun je piek'ren,
je gedachten overal,
of die hoge berg van zorgen
nog iets lager worden zal,
hoe de dingen verder moeten,
die je niet hebt afgemaakt
en of je problemen aankunt,
als je morgen weer ontwaakt.

Dagen, nachten kun je piek'ren,
maar je kunt ook zeggen: "God,
leert U ons het kruis te dragen,
te berusten in ons lot.
Help ons onze last te tillen
op de wegen die wij gaan
en blijf in de duisternissen
van de nacht dicht naast ons staan!"

Als je zo nog kunt geloven,
vrees dan niet, doch wees slechts stil
en vertrouw maar alle dagen
dat het gaat zo Hij het wil.
Die zelfs heuvelen laat wijken,
maakt een berg van zorgen licht,
zodat je verblijd kunt roemen:
"God toont hier Zijn aangezicht!"

Frits Deubel

home