Het Licht


God schuwt de duisternis,
daar zul je Hem nooit vinden,
want Hij is zelf het Licht
voor al Zijn teer beminden.
Zijn liefde straalt vol pracht
als een geschenk van boven
en niemand kan voorwaar
die hemelluister doven.

  God schiep uit duisternis
het licht waarin wij wand'len.
Dat licht straalt ook uit ons
en toont ons gaan en hand'len.
Als dragers van die glans
kan niets ons nog verhind'ren
in liefde voort te gaan
als ware hemelkind'ren.

God schuwt de duisternis.
Wat zal't Hem dan bedroeven,
wanneer wij in de nacht
als dwalenden vertoeven.
Laat ons dus hemelhoog
naar 't licht des hemels streven
en doen wat Hij ons vraagt:
slechts leven, leven, leven!

Frits Deubel

home