't Negativisme


't Negativisme van de ander,
prik daar nu toch eens dwars doorheen.
Misschien zijn er wel grote zorgen
of voelt men zich moe en alleen.
Je hoort ze overal om mopp'ren
en elke zin van jou valt slecht.
Als jij zegt dat het krom is,
dan vinden zij het echt kaarsrecht.

't Negativisme van de ander,
kijk er eens achter wat dat is.
Misschien wel een gebrek aan liefde,
een niet te dragen groot gemis
aan warmte die nooit werd verkregen
of een verloren levensstrijd,
die zich nu uit in 't negatieve.
Een kwaal waar menigeen aan lijdt.

Probeer zo iemand te bereiken
en strooi wat liefde daar omheen,
dan wordt een hart ineens weer vrolijk,
dat jarenlang neerslachtig scheen.
Wellicht zelfs zonder medicijnen
een ander mens te voorschijn komt
en waar het zonnelicht gaat schijnen
't negativisme plots verstomt!

Frits Deubel

home