Buigen


Ik kan mijn hoofd niet buigen,
zo God het van mij vraagt.
Ik moet meer leren bukken,
zoals het Hem behaagt
en steeds als ik Hem aanroep,
mislukt het mij toch weer
en zeg ik:"God, U weet toch
dat ik het echt probeer!"

Ik kan mijn hoofd niet buigen,
want 'k heb zoveel verdriet
en soms kijk ik naar boven,
want God mij heus wel ziet.
Hij weet hoe vaak ik worstel,
mijn hoofd diep naar omlaag,
maar dat is niet, zegt Vader,
het buigen wat ik vraag.

Ik kan mijn hoofd niet buigen
en roep:"God, breng vandaag,
ondanks de levensvragen,
mijn hoofd iets naar omlaag,
zodat ik mij kan buigen
onder Uw vaderwil!"
't Is vreemd, die zin maakt mij al
iets rustiger en stil.

Frits Deubel

home