God wacht!


Soms voelen mensen zich verward.
Ze worden heen en weer geslagen.
Hun leven wordt nog slechts gevuld
met van die troosteloze dagen
en dwalend alle kanten op
kunnen ze het nergens vinden.
Ze zijn een makkelijke prooi
om in het duister te verslinden.

Ze zoeken eig'lijk overal.
 Wie helpt ze om weer te geloven?
Ze kijken links en dan naar rechts,
alleen iets minder goed naar boven
en daar wacht God tot Hij ze hoort,
of het Hem eindelijk zal lukken,
ze met een liefdevol gebaar
stil aan Zijn vaderhart te drukken.

Hij wikt en weegt hoe en wanneer
hun moede ziel is aan te raken
en ziet geen enk'le opening
ze met één woord weer blij te maken.
Maar heeft de nacht hen toegedekt,
dan weet Hij ze opeens te vinden,
want God, zo is het vastgelegd,
geeft't in de slaap aan Zijn beminden!

Frits Deubel

home