Een Trooster


Er is een Trooster in het leven!
Ik weet niet of je Hem wel kent,
of je gelovig, ongelovig,
verhard door alle zorgen bent,
maar als je naar Zijn woorden luistert,
zelfs als een ruwe stormwind woedt,
dan worden vele lasten lichter
en komt er nieuwe levensmoed.

Er is een Trooster in het leven,
die harten nieuwe krachten reikt
en als je uitgeput blijft liggen,
dan nog Zijn sterke arm niet wijkt.
Hij draagt je als je dreigt te vallen,
zoals een ouderpaar hun kind
en koestert met een wond're liefde,
die je slechts bij zo'n Trooster vindt.

Er is een Trooster in het leven!
Roep Hem maar in je wanhoop aan,
opdat je weer getroost, bemoedigd
de levensweg kunt verdergaan.
Hij zal je moede ziel verkwikken
en reikt je al Zijn warmte aan.
Door zoveel leed en zorg bewogen,
laat Hij een bidder nimmer staan!

Frits Deubel

home