Vrij!


Geef je maar gewillig over,
leg maar al je lasten neer.
Je hoeft echt niets meer te vrezen
nu je opgaat naar de Heer.
Alles kun je achterlaten,
je bent vrij van elke druk
en na jaren van beproeving
smaak je dra het hoogst geluk.

Geef je maar gewillig over
en leg al je zorgen af.
Je kunt onbelast betreden
't hemelrijk dat God je gaf.
Wat je plaagde is vergeten,
er is niets meer wat je bindt,
als je in je eeuw'ge wonng
vrijheid en verlossing vindt.

Geef je maar gewillig over.
Door de nacht straalt reeds het licht,
waar aan 't einde van het leven
je verheven reisdoel ligt.
Daar zal God je welkom heten
met een vaderlijke groet,
ga je aan Zijn hand naar binnen
en de vrijheid tegemoet!

Frits Deubel

home