Vertrouwen


Je hebt nog kort te leven
en alles wat er is vergaat.
Wanhopig overdenk je
wat je aan schatten achterlaat.
Er zijn nog zoveel vragen
voor alle lieven om je heen:
Mijn God, wilt U ze steunen
en laat U ze toch nooit alleen?

Maar heb je wel gerekend
op Hem, die alle dingen leidt
en, zoals staat geschreven,
Zijn schapen vol ontferming weidt?
Voor weduwen en wezen
zal Hij een man en vader zijn,
een vriend om op te leunen,
een arts voor al hun zielenpijn.

Wees dus maar stil, mijn broeder,
geef je maar over in de hand
van Hem, die jou zal tonen
de luister van je vaderland.
Als veel je zal benauwen,
lees en herlees dan dit gedicht
en laat je blik vertrouwend
op Hem, jouw Helper, zijn gericht!

Frits Deubel

home