Vechten


Je kunt gelijk eens Jacob deed
met God verbeten vechten,
Hem roepen met verstikte stem:
"Ik laat me niet meer knechten!"
 Je kunt de stilte met geweld
proberen te doorbreken
of schreeuwend om je tegenspoed
in razernij ontsteken.

Je kunt verbitterd door verdriet
jouw God de rug toekeren
en niets meer van Zijn wijze raad,
Zijn woorden willen leren.
Je kunt zelfs denken in je smart
dat Hij je is vergeten
en jij, in Hem teleurgesteld,
niet meer Zijn kind mag heten.

Misschien is't beter stil te zijn.
Doe maar je handen samen.
Bedenk, wat was de laatste keer
dat zij gevouwen kwamen?
Zoek, zoals eens, contact met God
en staak je murmureren.
Dan vindt Hij wel gelegenheid
je levensweg te keren!

Frits Deubel

home