Vreugde


Niets blijft zoals het is.
Er komen tijden
waar God jou met Zijn hulp
weer zal verblijden.
Al is het nu vaak nacht,
het licht verborgen,
Hij schept uit duisternis
een nieuwe morgen.

Na elke vloed zal toch
de eb weer komen,
wordt zelfs de hoogste zee
teruggenomen.
Zo wil God ied're golf
van angst verdrijven,
zodat een zee van rust
zal achterblijven.

Niets blijft zoals het is.
wat gaat verloren,
doordat de nacht 't verzwolg,
wordt weer geboren.
God kent en hoort je stem,
je diepste zinnen
en laat je door Zijn kracht
opnieuw beginnen.

Frits Deubel

home