Afscheid


Mijn lieve broer, 'k ben even
stil naast je lichaam blijven staan
en heb toen mijn gedachten
naar alle zijden laten gaan.

Je was niet zoals and'ren,
hoewel je toch niet anders was.
Maar dat zag ik verwonderd
de laatste ogenblikken pas.

Mijn handen stil gevouwen,
heb ik een klein gebed gezegd
en toen diezelfde handen
berustend op je kist gelegd.

Ik denk dat God hierboven
voor jou een plekje heeft bereid.
Daar kun je echt gelukkig
en weer jezelf zijn voor altijd!

Frits Deubel

home