Weer....


Ik zal je weer ontmoeten,

dat voel ik alle dagen.
Dan zal ik je uitbundig
wel duizend dingen vragen,
de twinkeling ontdekken
in je betraande ogen.
Dat wij dit samen, liefste,
weldra beleven mogen!

Ik zal je weer ontmoeten,
als vroeger naar je kijken
en zien dat een belofte
zó eind'loos ver kan reiken,
dat dood en afscheid nimmer
haar krachten kunnen breken.
Wellicht heb ik dan liefde
nog nooit zó schoon bekeken!

Frits Deubel

home