Ons kruis


Heer, ziet U wel ons kruis,
dat wij reeds jaren dragen
en onze ziel bedrukt,
terneerslaat alle dagen?
Hoort U wel onze roep,
om meer geduld in 't lijden
en kunt U ons misschien
iets van de last bevrijden?

Heer, ziet U wel ons kruis
en, Vader, als wij smeken,
wilt U dan eens een licht,
een helder licht ontsteken?
Iets dat in duist're nacht
weer vreugd en hoop zal geven.
Al is het maar één woord,
waardoor we kunnen leven.

Mijn lievelingen, weet,
zelfs in de diepste zorgen,
zijn jullie in Mijn hand,
Mijn vaderhand geborgen.
Ik zal je met Mijn oog
wel veilig verder leiden.
Wees maar voor niets bevreesd.
Ik ben het die zal strijden!

Frits Deubel

home