Wond'ren


Er zijn nog altijd wond'ren,
al zie je ze niet elke dag.
Je moet er oog voor hebben,
zodat je ze beleven mag.
Soms kun je maanden tobben,
terwijl je nergens uitkomst ziet
en eig'lijk wordt je leven
een weg vol angsten en verdriet.

En toch zijn er die wond'ren,
de kleine vreugden naast je pijn,
die zorgen dat je samen
nog opgewekt en blij kunt zijn.
Probeer maar eens te kijken
of ergens weer zo'n lichtstraal valt
en zomaar uit de hemel
een enk'le klank van vrede schalt.

Ik weet dat vaak die wond'ren
in wolkenvelden zijn gehuld
en dat je vraag om zonlicht
niet altijd daad'lijk wordt vervuld.
Maar wacht eens af, de morgen
brengt je wellicht weer lust en moed,
waardoor je toch weer anders
de nieuwe levensdag begroet!

Frits Deubel

home