Afscheid


Onze predikant gaat weg
en zo't gaat bij fijne mensen,
waar je sterk aan bent gehecht,
zou je eig'lijk willen wensen
dat je nog een lange tijd
God ter eer met hem mocht zingen.
Maar helaas, de tijdklok tikt
zeker ook in deze kringen!

Dominee, u was beslist
van de tongriem goed gesneden
en ontroerend waren vaak
uw bijzondere gebeden.
U was, hoewel soms gestreng,
erg gezien bij uw pupillen
en daarnaast een predikant
die veel tranen wist te stillen.

IsraŽl was favoriet,
daarvandaan de vele reizen
en met veel gedrevenheid
kon u op Turkije wijzen.
Nu komt Wouterswoud' in zicht.
't Zal beslist veel stiller blijken,
maar wellicht  krijgt u meer tijd
u nabijer te verrijken.

Weldra zult u met uw vrouw
saam het vutterspad betreden,
maar goddank trekt het geheim
van geloofskracht met u mede.
God heeft geen vakantiedrang
en Hij kent geen vutterstijden.
Hij zal u een leven lang
met Zijn vaderzorg verblijden!

Frits Deubel

home