Vaderdag


Elke zondag Vaderdag!
't Zou bijzonder wezen.
Elke nieuwe zondag weer
dit Hem laten lezen:
Vader, 'k zal Uw beeltenis
altijd in mij dragen,
meer naar liefde en geduld
en naar vrede jagen.

Elke zondag Vaderdag!
Zou je dat niet lijken?
Elke zondag als een kind
naar Zijn handen reiken,
zeggend: 'k Stuur u, lieve God,
een geschenk van boven:
Ik wil als volwassen mens
kinderlijk geloven.

Elke zondag Vaderdag.
Eig'lijk alle dagen
Vader met een klein cadeau
uit je hart behagen,
door te doen wat Hij graag wil,
niet met murmureren,
 maar met een geopend hart
van Zijn woord te leren.

Frits Deubel

home