Geloof!


Mijn kind, heb slechts geloof!
De Heer zal met je strijden
en dreigt ook duisternis,
Hij zal je veilig leiden!
Probeer't maar stap voor stap
en elke dag iets verder
met Jezus als jouw Gids,
de trouwe, goede Herder!

Hij leidt je langs 't ravijn,
zelfs in de diepste nachten
en raak je achterop,
Hij blijft wel op je wachten.
Richt maar je blik op Hem,
waar hoop is, is ook leven
en in de grootste nood,
zal Hij jou niet begeven.

Die jou zo teer bemint,
Hij wijkt niet van jouw zijde
en op de smalle weg
zal Hij je troost bereiden.
Zo kun je stille zijn,
je ogen op Hem richten,
die in de zwaarste storm
de ster der hoop laat lichten!

Frits Deubel

home