Vertrouwen


Om door alle zorgen heen
God nog te ontdekken
en je biddend handenpaar
naar Hem uit te strekken,
daar zal moed voor nodig zijn
en een blij geloven,
waarmee je bemerkt: mijn pijn
wordt gekend hierboven!

Als je door je zorgen heen
toch met vast vertrouwen,
in het duister van de nacht
't zonlicht kunt aanschouwen,
krijg je ongekende moed,
want dan komt je Vader,
die vaak stille wond'ren doet,
in Zijn volheid nader.

Kind, probeer door alles heen
biddend Hem te vragen:
"God, kunt U mij soms vandaag
eens een stukje dragen?"
Dan zendt Hij Zijn eng'lenschaar
om jou op te tillen
en Hijzelf, je zult het zien,
zal jouw smarten stillen!

Frits Deubel

home