Een ontmoeting


Laatst heeft ze hem gezien.
Hij kwam zo in haar dromen
en eig'lijk wist ze niet
hoe hij daar was gekomen.
Maar met een innigheid
sloot zij hem in haar armen
om, zo het vroeger ging,
zich aan elkaar te warmen.

Doch toen ze was ontwaakt,
was zij als and're nachten
weer moederziel alleen,
alleen met haar gedachten
aan de voorbije tijd,
waar zij met al hun zorgen
zich troostten aan elkaar,
omarmend en geborgen.

Toch is de zekerheid
diep in haar hart geboren:
eens zal ze hem weer zien,
zijn stem als vroeger horen!
Dat blijkt dan niet een droom
met 'n smartelijk ontwaken.
Dat is de dag waarop
God alles nieuw zal maken!

Frits Deubel

home