Warmte


Er is zoveel vraag naar warmte.
Echt, je hoort het overal!
Iedereen verlangt naar dagen
dat de zon weer schijnen zal.
Velen bibberend verkleumen
met een hart dat schreeuwend vraagt
of er niemand is te vinden
die de warmte met zich draagt.

"Warmte" is, zegt ons van Dale,
'n uiting van een sterk gevoel.
Dat is wel correct omschreven,
maar niet echt wat ik bedoel.
Warmte moet je niet verklaren,
maar gebruiken binnenin,
zoals gas in luchtballonnen.
Dan heeft het pas werk'lijk zin!

Warmte laat je opwaarts stijgen,
sneller, hoger in de lucht,
tilt je even van de aarde
in een grenzeloze vlucht.
Warmte heeft een ieder nodig,
is wat mensen samenbindt
en de kracht waar al het leven
reeds in aanvang mee begint!

Frits Deubel

home