Mijn vraag


Wat lijkt me dat verschrikkelijk,
als mensen zo ver kunnen gaan
dat ze met God en Zijn gebod
elkaar flink om de oren slaan.
De ene na de and're straf
daalt hard vanuit de hoge neer,
want God kastijdt een ieder mens,
die afdwaalt van de ware leer!

Wat ben ik blij dat ik Hem ken
als Vader vol barmhartigheid,
die mij langs held're beken voert
van vrede en lankmoedigheid,
een God die louter liefde is,
die zegent met een groot geduld
en met een vriendelijk gebaar
mijn hart met hemelvrede vult.

En vraag je mij: Waarom wil Hij,
die alle machten in zich heeft,
geen einde maken aan het leed
van 'n wereld die vol wanhoop beeft?
Ik weet het niet, begrijp het niet,
maar dit beloof ik jou vandaag:
wanneer ik eenmaal God zal zien,
is dat mijn allereerste vraag!

Frits Deubel

home