Nog even!


Het zal zo lang niet duren,
dat God je zachtjes wenkt
en jou na bange jaren
ineens de vrijheid schenkt,
verlossing van je pijnen,
de nachten vol verdriet
en 't komen in een wereld
waar je slechts vreugde ziet!

Het zal niet lang meer duren,
dat alles wat je bindt,
aan zorgen en aan smarten,
bij God een einde vindt.
Dan tilt Hij jou naar boven
en draagt je als Zijn kind
de wijde hemel binnen,
waar 't leven pas begint.

Een leven met Zijn liefde,
omringd door 't wond're licht
van Hem die jou zal tonen
Zijn vriend'lijk aangezicht.
Blijf daarop maar stil wachten,
het duurt zo lang niet meer.
Dan zijn vervuld je wensen,
hierboven bij de Heer!

Frits Deubel

home