De draaischijf


Op de draaischijf van het leven,
door de Schepper aangeraakt,
wordt met Zijn bedreven handen
iets unieks en groots gemaakt.
't Wordt een meesterlijke schepping,
die geen mens ooit evenaart.
't Is de ziel die zich laat vormen
en zich langzaam openbaart.

Kijk, reeds komen de contouren
van het meesterwerk in zicht.
In gedachten zie ik hoe het
glanzen zal in 't hemels licht,
als de Schepper eens hierboven
ieder werkstuk goed bekijkt,
dat na zoveel zorg en moeite
daar Zijn hemelzaal verrijkt.

Lieve God, draai nog maar even,
vorm mij zoals Gij het denkt.
't Zijn soms zelfs de kleinste dingen
die een ziel haar schoonheid schenkt.
Kneed mij met Uw meesterhanden
tot wat Gij er van verwacht
en het glanslicht van de hemel
als glazuur wordt aangebracht!

Frits Deubel

home