Een trouwbelofte


Laat God de aanvang zijn en 't einde
van alles wat je saam begint.
Laat Hij je vreugde zijn en Sterkte
en jullie Zijn gelovend kind.
Laat Hij ook bij de trouwbelofte
Degeen zijn die je toevertrouwt:
"God, op Uw niet te breken rotsgrond
wordt thans ons beider huis gebouwd!"

Laat het een woning des gebeds zijn,
een vriend'lijk huis waar God regeert
en waar je samen van Zijn grootheid,
Zijn niet te tellen wijsheid leert.
Geef alle liefde die Hem toekomt,
opdat je zo Zijn liefde smaakt
en Hij van jullie nieuwe woning
een hemelhuis op aarde maakt.

Laat God de aanvang en het einde
en ook je Burcht en Toevlucht zijn,
die vreugde heeft in alle blijdschap
en troosten zal in smart en pijn.
Dan trek je langs gebaande wegen
met Hem als Zegenaar vooraan
en kun je beiden aan Zijn handen
gerust en veilig voorwaarts gaan!

Frits Deubel

home