Mijn vader


't Is een lange tijd geleden,
dat mijn vader overleed
en hoe oud ik ook zal worden,
deze dag ik nooit vergeet!
Hij heeft mij iets nagelaten
wat haast onvervangbaar is
en dit is wellicht de reden,
dat ik hem nog daag'lijks mis.

Goed, oprecht en diepgelovig
zag ik hem zijn wegen gaan
en het lijkt wel of hij nu weer
plotseling naast mij komt staan.
Weer hoor ik hem kalm iets zeggen,
neem zijn rust en wijsheid waar
en we praten zoals vroeger
over alles met elkaar.

Eenmaal hoog bejaard geworden,
kwam hij boven eensklaps thuis
en droeg God hem stil naar binnen
in het lang beloofde huis.
Daar wacht hij totdat de morgen
een bewogen weerzien geeft
en God hem met al zijn lieven
voor altijd herenigd heeft!

Frits Deubel

home