Het licht


Al wat bloeit en groeit op aarde
keert zich dankbaar naar het licht.
Bloemen met de schoonste kleuren
zijn er daag'lijks op gericht.
't Is de zon die ieder leven
feilloos in haar richting wendt
en zelfs 't allerkleinste sprietje
die geheime krachten kent.

Daarom is het vaak verdrietig
dat de mens zich niet meer stoort
aan wat de natuurwet predikt,
hoe het in Gods schepping hoort.
Velen zoeken zelfs het duister,
van de lichtbron ver vandaan
en door het gebrek aan warmte
zie je ze ten onder gaan.

Lieve mensen, toe, probeer toch
dagelijks met al je kracht,
je gezicht naar Hem te wenden
die dat licht op aarde bracht.
Jezus Christus geeft je wasdom,
buig je maar zoals die spriet
en de lichtbron uit de hoge
jou de grootste groeikracht biedt!

Frits Deubel

home