De leerschool


Hoe kun je over pijnen spreken,
wanneer je zelf geen pijntje kent?
Hoe zul je eenzaamheid begrijpen,
als je nog met z'n tween bent?
Hoe moet je zware lasten voelen,
wanneer je weinig hebt getild?
Hoe denk je iemand te vertroosten,
als nooit jw smarten zijn gestild?

Ervaring is de beste leerschool,
als zijn de lessen dikwijls zwaar,
maar in het maken van de sommen
komt in jezelf iets openbaar
dat te gebruiken is voor velen:
een stil gebaar, een enkel woord,
waardoor een hart weer opgetild wordt
en even 't licht des hemels gloort.

Wanneer we zo voor and'ren leven,
vertroostend, dragend, her en der,
begrijpend wat verdriet wil zeggen,
blijft ook ons oordeel mijlen ver.
Al is de school dan van het leven
beslist niet altijd n groot feest,
wellicht we naderhand ontdekken:
die som is niet voor niets geweest!

Frits Deubel

home