Herbergen


Wanneer je een zieke herbergt,
dan vraag je de Heer in je huis,
je schenkt Hem een stuk van jezelf
en nodigt Hem uit bij je thuis.
Wat jij aan een naaste verricht,
het is een juweel in je hart,
dat schittert als 'n kostbaar kleinood,
zo vaak als je lenigt een smart.

Wanneer je een zieke herbergt,
dan keert in je eigen hart weer
de vrede van Hem die jou leidt,
de liefde van Jezus, je Heer.
Vertroost je een dolende ziel,
je hebt het de Heiland gedaan
en eens zal dat kost'lijk gebaar
als bloem in je hemelhuis staan!

Wanneer je een zieke herbergt
en wijst op Gods liefde en macht,
volbreng je een hemelse daad,
ontsteek je een licht in de nacht
en meer dan je zelf ooit verwacht,
Gods zegen zich daaraan verbindt.
Het is en vergeet dat maar nooit
't geheim van een koninklijk kind!

Frits Deubel

home