Eva


Telkens is het weer ontroerend,
als ik zie hoe jij de Heer
met geheel jouw hart wil dienen
en zo zegent keer op keer,
als je blinden laat aanschouwen
hoeveel licht de Heiland geeft
en door praktisch te geloven
slechts naar naastenliefde streeft.

Er wordt soms nog veel gesproken
en daar blijft het dan ook bij,
maar jij maakt bedroefde mensen
als een ware christen blij!
Stakkers die nooit kunnen lopen,
kinderen van vreugd beroofd,
toon je hoe de Heer kan werken
als je vast in Hem gelooft!

Telkens is het weer ontroerend,
als ik jouw verhalen hoor
en gedragen door Gods liefde
ga je onvermoeibaar door.
Eva, Jezus zal je lonen
voor wat jij aan velen doet.
Eenmaal zijn dat rijpe halmen
die jij boven blij begroet!

Frits Deubel

home