Het rijk Gods


Een leven lang geborgen in Hem,
de eeuwige, machtige Rots,
die maant een ieder met luide stem:
"Zoek eerst naar het koninkrijk Gods!"
't Zal Zijn gerechtigheid altijd zijn
waarnaar je gelovig, blij leeft.
God, die je dan alles, hemelhoog,
om niet en genadiglijk geeft!

Leef samen naar het rijk van die God
en wees niet bevreesd voor de nacht.
Elke dag heeft genoeg aan zijn plaag
en morgen het zonlicht weer wacht.
Plaats in je huw'lijk Hem steeds vooraan
en zeg niet: "Wat eten wij, Heer,
wat drinken wij, hoe kleden we ons?"
God geeft je iedere dag meer!

Het godsrijk zal de eerste plaats zijn
bij al wat je denkt en je doet,
zodat je Zijn trouw en vriend'lijkheid,
Zijn zegening telkens ontmoet.
Ga zo de weg die uitmondt bij Hem
naar 't rijk waar Zijn liefde je wacht.
Dat geeft je samen iedere dag
Zijn goedheid, Zijn vrede, Zijn kracht!

Frits Deubel

home