God!


God, ik hoor veel theorieŽn
over hoe U doet en denkt,
hoe U velen soms bevoordeelt
en juist and'ren weinig schenkt,
hoe U kwistig strooit met zegen,
maar dan zondaren vergeet
en er zijn er die vermoeden
dat U met twee maten meet!

God, ik hoor veel theorieŽn.
Karel zegt:"God gaf m'een baan!"
Maar veel vrienden zijn warempel
al de bijstand ingegaan!
D'een is meer dan dolgelukkig,
d'anderen ervaren leed
en die denken: zou het kunnen
dat God met twee maten meet?"

God, ik hoor veel theorieŽn
over hoe U denkt en doet,
maar de wonderlijkste uitspraak
heb ik gisteren ontmoet.
Iemand zei me:"Ik zie 't beste
Vaders vriend'lijk aangezicht
met mijn handen stil gevouwen
en mijn beide ogen dicht!"

Frits Deubel

home