Sander


Een bloem pas in de knop,
zo sterk en veelbelovend,
een vlam die zoveel licht
kon geven, plots'ling dovend
en eig'lijk is het nog
door ons niet te verklaren,
want God zorgt toch altijd
in zorgen en gevaren.

Hier past berusting slechts,
om ondanks vele zorgen,
te weten: wij zijn toch
in Vaders hand geborgen.
Zijn doen is wijsheid slechts
en nimmer te begrijpen.
Vertrouwen is een vrucht
die langzaamaan moet rijpen!

Wij hebben wel gevoeld
wat troost hierbij wil zeggen,
als armen zich gemeend
om droeve schouders leggen.
Daarvoor dit "Dank u wel!"
met stamelende woorden,
omdat u zoveel maal
vol liefde naar ons hoorde!

Frits 

home