God is nabij!


Soms zou je zeggen
dat God snel verdergaat
en Hij jou zomaar
ontredderd achterlaat.
Je ziet geen uitkomst,
je krijgt geen antwoord meer
en roept verloren:
"Waar bent U, lieve Heer?"

Maar God zoekt wegen
en laat je nooit alleen.
Hij leidt je zeker
door alle zorgen heen!
Alleen moet jij slechts
je buigen vol geduld,
gelovend dat Hij
je diepste wens vervult!

En komt Zijn antwoord,
neem het dan willig aan.
Hij kent de wegen
waarop je door kunt gaan.
Zijn vaderoog zelfs
ver in de toekomst ziet.
Weet maar, Zijn liefde,

mijn kind, verlaat jou niet!

Frits Deubel

home