Een worsteling


Hij worstelde met God
of eig' lijk tégen Hem.
Hij riep:"Wanneer hoor ik
nu wel en niet Uw stem?"
De "theologica"
bij velerlei ontbreekt.
De één verdoemenis,
de ander liefde preekt!"

"Terwijl een volk vergaat,
behoedt U elke vlieg
en roem'k Uw almacht, Heer,
dan zegt men dat ik lieg.
De een wordt miljonair,
een ander sterft berooid.
'k Denk niet, dat U daarmee
veel hoge ogen gooit!"

Zo worstelde hij door
de ganse lange nacht,
tot God hem eindelijk
weer tot bezinning bracht
en sprak:"Ik vat ook niet
die "theologica".
Word jij maar als een kind
en volg Mij willig na!"

Frits Deubel

home